gordiplom.ru

Рефераты, дипломные работы и прочие учебные работы.

Олигополия на рынке мобильной связи в Украине

Олигополия на рынке мобильной связи в Украине

Приймаючи рішення, кожна фірма повинна враховувати можливу реакцію з боку конкурентів, зважати на те, що інші фірми будуть намагатися передбачити її дії і завчасно враховувати її реакцію на їхні дії. Тобто виробники в умовах олігополії діють стратегічно.

Яскравим прикладом олігополії є ринок мобільного зв’язку в Україні. На сучасному етапі розвитку суспільства простежується динамічний розвиток ринку мобільного стільникового зв’язку. Вже у розвинених країнах кількість мобільних телефонів майже дорівнює числу стаціонарних. Слід зазначити, що мобільний стільниковий зв'язок - це майбутнє галузі телефонного зв'язку. Приміром, у Фінляндії цей вид зв'язку використовують 67 осіб із 100, а в Південній Кореї мобільних телефонів більше, ніж стаціонарних. Уряд Китаю прийняв програму, що передбачає пріоритетний розвиток саме мобільного, а не звичайного телефонного зв'язку. Ринок мобільного стільникового зв'язку розвивається і в Україні. Чисельність абонентів мобільного зв'язку на початок 2000 року становила 462 тис., на кінець року - 700 тис., у вересні 2001 – майже 2млн., у 2003 році – 3,3 млн., а у 2004 році приблизно10млн. Тому, з огляду на світовий досвід, можна передбачити, що в процесі економічного розвитку України та зростання доходів населення, кількість абонентів мереж мобільного стільникового зв'язку неухильно збільшуватиметься. Це призведе до зменшення питомої ваги постійних витрат у вартості послуг мобільного зв’язку, отже, зумовить зменшення тарифів і розширення кола споживачів. Тим паче, населення України 47 млн. чоловік і лише 10 млн. абонентів мобільного зв’язку. Тобто наш ринок не заповнений навіть на половину, тоді як у європейських країнах він насичений на 80-100% і зазвичай структура ринку мобільного зв’язку, що перебуває у стадії глибокого насичення, містить у собі одного-двох домінуючих і двох-чотирьох невеликих операторів. Спільні частки груп „третіх” операторів у середньому становлять 20—30%. Сьогодні в Україні зона покриття становить більш як 70% території країни. Лише у UMC 2003 року вона розширювалася на 4% щомісяця.

Середній щоденний приріст абонентів становив 4—5 тис. чоловік (у періоди проведення акцій — десятки тисяч на день). Слід зауважити, що мобільний стільниковий зв'язок завжди був у центрі уваги іноземних інвесторів. Жоден з його операторів, що працює в Україні, не є стовідсотково українським. Кожен має іноземного партнера, який інвестує не лише фінансові ресурси, а й обладнання, ноу-хау та досвід. Ринок мобільного стільникового зв'язку відрізняється високими адміністративними й економічними бар'єрами вступу на нього.

Насамперед - це необхідність отримання ліцензій на надання послуг та сертифікації обладнання техніки зв'язку, дозволу оператора зв'язку на приєднання до мережі загального користування, дозволу Держкомзв'язку на виділення номерного ресурсу, потреба у великих інвестиціях тощо.

Особливістю ринку мобільного стільникового зв'язку в Україні є тісна прив'язка оператора до виробника обладнання ( Ericsson , Motorola , Qualcomm , Hughes ), який або є його засновником, або надає кредит на обладнання.

услуги по оценке в Курске
независимое агентство оценки в Твери
оценка предприятия в Орле

Менеджмент (Теория управления и организации)

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Политология, Политистория

Геология

Материаловедение

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Философия

Медицина

География, Экономическая география

Авиация

Педагогика

Экономика и Финансы

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Архитектура

Уголовное право

Административное право

Бухгалтерский учет

Теория государства и права

Литература, Лингвистика

Компьютерные сети

Радиоэлектроника

Технология

Право

Прокурорский надзор

Гражданское право

Промышленность и Производство

Музыка

История

Финансовое право

История отечественного государства и права

Нероссийское законодательство

Экскурсии и туризм

Пищевые продукты

Культурология

Уголовное и уголовно-исполнительное право

Конституционное (государственное) право России

Банковское право

Маркетинг, товароведение, реклама

Программирование, Базы данных

Астрономия

Техника

Химия

Программное обеспечение

Физкультура и Спорт, Здоровье

Религия

Компьютеры, Программирование

Уголовный процесс

Законодательство и право

Ценные бумаги

Компьютеры и периферийные устройства

Военное дело

Здоровье

Математика

Физика

Транспорт

Охрана природы, Экология, Природопользование

Космонавтика

Геодезия

Психология, Общение, Человек

Биология

Искусство

Разное

История государства и права зарубежных стран

Муниципальное право России

Гражданское процессуальное право

Социология

Сельское хозяйство

Налоговое право

Римское право

Трудовое право

Охрана правопорядка

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Металлургия

Международное право

Криминалистика и криминология

Правоохранительные органы

Страховое право

Ветеринария

Физкультура и Спорт

Арбитражно-процессуальное право

Нотариат

Астрономия, Авиация, Космонавтика

Историческая личность

Банковское дело и кредитование

Подобные работы

Экономика предприятия. Обоснование создания сборочного производства

echo "Предполагается также, что на создаваемом предприятии преобладают сборочные операции: предприятие получает необходимые здля производственного процесса материалы и комплектующие изделия в форме по

Фирма, как единица рыночной экономики

echo "Рыночной экономике свойственно нерациональное использование ресурсов, ярким проявлением которого являются экономические кризисы с их разорительным влиянием на созданные обществом производственны

Акционерные общества

echo "Вкладом участника общества в объединенный капитал могут быть денежные средства, а также любые материальные ценности, ценные бумаги, права пользования природными ресурсами и иные имущественные пр

Оценка экономической целесообразности предприятия

echo "Донецк Калининский р-н пр. Ильича 29 Факс 345 – 6 – 346 Телефон 345 – 6 – 346 Строго конфиденциально Просьба вернуть, если Вас не заинтересовал проект Кому Янукович Виктору Федоровичу Краткое н

Использование корпоративных информационных систем в управлении организацией: необходимость, проблемы, перспективы

echo "Появление в середине двадцатого века компьютеров открыло новые возможности обработки информации и управления. Исторически создание вычислительной техники явилось выдающимся результатам развития

Как организовать свой бизнес?

echo "Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Глава 5. Юридические знания. Понятие несостоятельности (банкротства). Глава 6. Юридические знания. Как правильно оформить договор? Г

Определение эффективности производства

echo "Оптимальная загрузка считается при 0,85 ‹ K з n ‹ 1,2 Расчет: F э = [(366 – 116) 1 8 – 12] 1 – 0,05 = 1789 20424 3,9 Cq (А) = 1789 0,85 = 51; 10212 3,7 С q (Б) = 1789 0,85 = 24; 10212 3,8 С q (В

Технико-экономическое обоснование организации производства и реализации кваса в Могилевской области

echo "Досконально изучив проблемы производства, реализации и сбыта этой продукции, было принято решение по разработке принципиально нового направления в производстве и реализации кваса, что включает в